Ce este un număr compus? Definiție, exemple.

Definiția numerelor compuse.

 • Un număr compus este un întreg pozitiv care are cel puțin un divizor diferit de 1 și de numărul însuși.
 • Numerele pozitive întregi mai mari decât 1 care nu se divid decât cu ele însele și cu 1, se numesc numere prime.
  Un număr compus este deci orice număr pozitiv mai mare decât 1, care nu este număr prim.

Exemple de numere compuse. Exemple de numere care nu sunt compuse, ci prime.

 • Conform definiției de mai sus, 1 nu poate fi număr compus; în același timp, 1 nu e considerat nici număr prim; așadar, lista numerelor compuse începe cu 4;
 • 2 e divizibil doar cu 2 și cu 1, deci 2 e număr prim;
 • 3 e divizibil doar cu 3 și cu 1, deci 3 e număr prim;
 • 4 e divizibil cu 4, 2 și 1, deci 4 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 4 = 2; 2;
 • 6 e divizibil cu 6, 3, 2 și 1, deci 6 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 6 = 2 × 3;
 • 8 e divizibil cu 8, 4, 2 și 1, deci 8 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 8 = 23;
 • 9 e divizibil cu 9, 3, și 1, așadar 9 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 9 = 32;
 • 10 e divizibil cu 10, 5, 2 și 1, așadar 10 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 10 = 2 × 5;
 • 12 e divizibil cu 12, 6, 4, 3, 2 și 1, așadar 12 nu e număr prim, e număr compus; descompunerea lui în factori primi: 12 = 22 × 3;

Numerele compuse, până la 100:

 • 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
 • 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,
 • 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
 • 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
 • 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100.
  • Nu există vreo formulă pe care să o aplicăm astfel încât să putem separa mulțimea numerelor prime de cea a numerelor compuse.


Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple