1 - 1000: Lista cu toate numerele prime, până la o mie, începând cu primul număr prim, 2, până la ultimul, 997

Lista cu toate cifrele și numerele prime de la 1 până la 1000 (de la 2 până la 997)

Primul număr prim este 2 și nu 1. Numărul 1 nu e considerat număr prim.

 • Șirul numerelor prime de la 1 până la 100:

  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
 • Șirul numerelor prime de la 101 până la 200:

  101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199
 • De la 201 la 300:

  211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293
 • De la 301 la 400:

  307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397
 • De la 401 la 500:

  401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499
 • De la 501 la 600:

  503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599
 • De la 601 la 700:

  601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691
 • De la 701 la 800:

  701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797
 • De la 801 la 900:

  809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887
 • De la 901 la 1000:

  907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997

Numerele prime până la 10.000


Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple