E numărul întreg 2.303 divizibil cu 83?

Metoda 1. Împărțirea numerelor. Metoda 2. Descompunerea numerelor întregi în factori primi.

Metoda 1. Împărțirea numerelor:

2.303 e divizibil cu 83, dacă există un întreg 'n' astfel încât 2.303 = 'n' × 83.

Observăm că numerele noastre se divid cu rest:


2.303 : 83 = 27 + 62;


Nu există niciun întreg 'n' astfel încât 2.303 = 'n' × 83.


2.303 nu e divizibil cu 83;

2.303 nu e divizibil cu 83
Numerele se divid cu rest.

Metoda 2. Descompunerea numerelor întregi în factori primi:

2.303 = 72 × 47;


83 e un număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi;


2.303 nu are (toți) factorii primi ai numărului 83;


2.303 nu e divizibil cu 83.

2.303 nu e divizibil cu 83.

Descompunerea numerelor întregi în factori primi

Răspuns final:

2.303 nu e divizibil cu 83.
Numerele se divid cu rest.
2.303 nu are (toți) factorii primi ai numărului 83.

E 5.751 divizibil cu 83?

Calculator online: verifică divizibilitatea numerelor

Ultimele numere verificate

Numărul 59 nu e divizibil cu 13. Numărul 59 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 13. 15 oct, 07:27 EET (UTC +2)
Numărul 457 nu e divizibil cu 7. Numărul 457 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 7. 15 oct, 07:27 EET (UTC +2)
Numărul 249 nu e divizibil cu 9. Numărul 249 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 9. 15 oct, 07:27 EET (UTC +2)
Numărul 189 nu e divizibil cu 584. 189 < 584; 189 nu poate fi divizibil cu 584. 189 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 584. 15 oct, 07:27 EET (UTC +2)
Numărul 5.341 e divizibil cu 7. Numărul 5.341 conține toți factorii primi ai numărului 7. 15 oct, 07:27 EET (UTC +2)
Numărul 54 e divizibil cu 18. Numărul 54 conține toți factorii primi ai numărului 18. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 306 e divizibil cu 306. Cele două numere sunt egale. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 365 nu e divizibil cu 20. Numărul 365 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 20. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 143 e divizibil cu 11. Numărul 143 conține toți factorii primi ai numărului 11. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 729 e divizibil cu 3. Numărul 729 conține toți factorii primi ai numărului 3. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 729 e divizibil cu 1. Orice număr e divizibil cu 1. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 729 e divizibil cu 1. Orice număr e divizibil cu 1. 15 oct, 07:26 EET (UTC +2)
Numărul 5.302 nu e divizibil cu 1.440. Numărul 5.302 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 1.440. 15 oct, 07:25 EET (UTC +2)
divizibilitatea numerelor întregi, vezi mai mult...

Teorie: Ce este divizibilitatea numerelor întregi? Reguli de divizibilitate.

Divizibilitatea numerelor întregi

Să împărțim două numere diferite, 12 și 15, la numărul 4. Cănd împărțim 12 la 4 rezultă un cât = 3 și restul = 0. Atunci când împărțim 15 la 4, rezultă un cât = 3 și un rest = 3. Spunem că numărul 12 este divizibil cu 4, dar 15 nu este divizibil cu 4. Mai spunem că 4 este divizorul lui 12, dar nu este și divizorul lui 15.

În general, "a" este divizibil cu "b", dacă există un număr întreg, "n", astfel incât "a = n × b". Numărul "b" se numește divizorul lui "a" ("n" este și el divizorul lui "a").

0 este divizibil cu orice număr diferit de zero.

Orice număr "a", diferit de 0, este divizibil cel puțin cu două nunmere: cu 1 și cu el însuși - aceste numere se numesc divizori improprii.

Câteva reguli de divizibilitate

Numărul 84 este divizibil cu 4 și 3 și este divizibil și cu 4 × 3 = 12. Acest lucru nu ar fi fost adevărat dacă cei doi divizori nu erau primi între ei.

În general, dacă "a" este divizibil și cu "m" și cu "n" și cel mai mare divizor comun, "cmmdc (m; n) = 1", atunci "a" este divizibil și cu produsul lor, "(m × n)".

Stabilirea divizorilor, adică recunoașterea imediată a faptului că un număr este divizibil cu altul, este foarte folosită în procesul de simplificare a fracțiilor.

Regulile pe care le vom stabili pentru aflarea divizorilor se bazează pe faptul că numerele sunt scrise în sistemul zecimal. Multiplii de zece sunt divizibili cu 2 și 5, căci 10 se divide cu 2 și 5; multiplii lui 100 sunt divizibili cu 4 și 25, căci 100 este divizibil cu 4 și 25; multiplii de 1000 sunt divizibil cu 8, căci 1000 este divizibil cu 8. Toate puterile lui 10, la împărțirea cu 3 sau cu 9 au restul egal cu 1.

Datorită regulilor la operații cu resturi, avem la împărțirea cu 3 sau cu 9 următoarele resturi: 600 are un rest egal cu 6 = 1 × 6 (câte 1 pentru fiecare sută); 240 = 2 × 100 + 4 × 10, atunci restul va fi egal cu 2 × 1 + 4 × 1 = 6. La împărțirea unui număr la 3 sau la 9 restul va fi egal cu cel obținut prin împărțirea sumei cifrelor acelui număr la 3 sau la 9: 7.309 are suma cifrelor 7 + 3 + 0 + 9 = 19, care nu se împarte fără rest nici la 3 și nici la 9. Deci 7.309 nu este divizibil cu 3 și nici cu 9.

Toate puterile pare ale lui 10, 100, 10.000, 1.000.000 etc, la împărțirea la 11 au un rest egal cu 1, iar puterile impare ale lui 10, la impărțirea la 11, au un rest egal cu 10. În acest caz, suma alternantă a cifrelor are același rest ca și numărul. Cum se calculează suma alternantă este arătat în exemplul de mai jos.

Exemplu. 85.976: 8 + 9 + 6 = 23, 5 + 7 = 12, suma alternantă a cifrelor: 23 - 12 = 11. Deci 85.976 este divizibil cu 11.

Un număr este divizibil cu:
  • 2, dacă ultima cifră este divizibilă cu 2
  • 4, dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil cu 4;
  • 8, dacă ultimele trei cifre formează un număr divizibil cu 8;
  • 5, dacă ultima cifră este divizibilă cu 5, deci 5 și 0
  • 25, dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil cu 25;
  • 3, dacă suma cifrelor este divizibilă cu 3;
  • 9, dacă suma cifrelor este divizibilă cu 9;
  • 11, dacă suma alternantă a cifrelor este divizibilă cu 11.