Calculează cel mai mic multiplu comun al numerelor, CMMMC (37; 15)

Metoda 1. Descompunerea numerelor întregi în factori primi. Metoda 2. Algoritmul lui Euclid.

Metoda 1. Descompunerea numerelor întregi în factori primi:

37 e un număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi;


15 = 3 × 5;


Se înmulțesc toți factorii primi, la puterile cele mai mari.


Cel mai mic multiplu comun:


cmmmc (37; 15) = 3 × 5 × 37;

cmmmc (37; 15) = 3 × 5 × 37 = 555
Numerele nu au factori primi comuni: 555 = 37 × 15.

Descompunerea numerelor întregi în factori primi


Metoda 2. Algoritmul lui Euclid:

Calculează cel mai mare divizor comun, cmmdc:


Pasul 1. Împarte numărul mai mare la numărul mai mic:
37 : 15 = 2 + 7;
Pasul 2. Împarte numărul mai mic la restul operației de mai sus:
15 : 7 = 2 + 1;
Pasul 3. Împarte restul de la pasul 1 la restul de la pasul 2:
7 : 1 = 7 + 0;
La acest moment, restul e zero, ne oprim:
1 e numărul căutat, ultimul rest diferit de zero.
Acesta e cel mai mare divizor comun.


Cel mai mic multiplu comun, formulă:
cmmmc (a; b) = (a × b) / cmmdc (a; b);


cmmmc (37; 15) =


(37 × 15) / cmmdc (37; 15) =


555 / 1 =


555;

cmmmc (37; 15) = 555 = 3 × 5 × 37;

Algoritmul lui Euclid

Răspuns final:

Cel mai mic multiplu comun:
cmmmc (37; 15) = 555 = 3 × 5 × 37;
Numerele nu au factori primi comuni: 555 = 37 × 15.

cmmmc (2.819; 15) = ?

Calculator online: CMMMC, cel mai mic multiplu comun

Ultimii cei mai mici multipli comuni, CMMMC, calculați

Teorie: ce este și cum se calculează cel mai mic multiplu comun CMMMC al numerelor întregi

60 este un multiplu comun al numerelor 6 și 15, căci 60 este un multiplu al lui 6 și este și un multiplu al lui 15. Dar există o infinitate de multipli comuni ai lui 6 și 15.

Dacă "v" este un multiplu al lui "a" și "b", atunci toți multiplii lui "v" sunt și multiplii lui "a" și "b".

Câțiva multipli comuni ai lui 6 și 15 sunt: 30, 60, 90, 120... Dintre ei, 30 e cel mai mic și spunem că 30 e cel mai mic multiplu comun al lui 6 și 15, abreviat CMMMC.

Dacă e = cmmmc (a; b), atunci "e" conține toți factorii primi care intervin în descompunerile lui "a" și "b", la puterile cele mai mari.

Pe baza acestei reguli, calculăm cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al celor trei numere, în exemplul de mai jos:

  • 40 = 23 × 5
  • 36 = 22 × 32
  • 126 = 2 × 32 × 7
  • cmmmc (40; 36; 126) = 23 × 32 × 5 × 7 = 2.520

Ce este un număr prim?

Ce este un număr compus?

Numerele prime până la 1.000

Numerele prime până la 10.000

Ciurul lui Eratostene

Algoritmul lui Euclid

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple