Cum se simplifică fracția ordinară. Împarte numărătorul și numitorul la CMMDC. Rezultat scris ca fracție subunitară, echiunitară sau supraunitară, fracție mixtă sau număr zecimal.

vezi mai mult: Numere coprime (prime între ele)


Ultimele fracții ordinare simplificate

Teorie: Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare?

Pași de urmat pentru simplificarea unei fracții ordinare

  • Se descompune atât numărătorul cât și numitorul fracției în factori primi.
  • Se calculează apoi cel mai mare divizor comun CMMDC al numărătorului și numitorului fracției.
  • Se împarte apoi atât numărătorul cât și numitorul fracției la CMMDC, cel mai mare divizor comun găsit mai sus. Fracția astfel obținută se numește fracție simplificată.

Simplificarea fracțiilor, cum se simplifică fracțiile ordinare: pași de urmat și exemple


De ce se simplifică fracțiile?

Operațiile cu fracții presupun de multe ori aducerea la un numitor comun, pentru a putea efectua operații cu ele. Uneori, atât numărătorii cât și numitorii fracțiilor cu care operăm sunt numere mari și presupun calcule greoaie, pe măsură. Prin simplificarea unei fracții, atât numărătorul cât și numitorul pot fi reduși la numere mai mici, cu care este mai ușor de lucrat, reducând astfel efortul de calcul rezultat în urma operațiilor cu fracții.