E numărul întreg 1.235 divizibil cu 134?

Metoda 1. Împărțirea numerelor. Metoda 2. Descompunerea numerelor întregi în factori primi.

Metoda 1. Împărțirea numerelor:

1.235 e divizibil cu 134, dacă există un întreg 'n' astfel încât 1.235 = 'n' × 134.

Observăm că numerele noastre se divid cu rest:


1.235 : 134 = 9 + 29;


Nu există niciun întreg 'n' astfel încât 1.235 = 'n' × 134.


1.235 nu e divizibil cu 134;

1.235 nu e divizibil cu 134
Numerele se divid cu rest.

Metoda 2. Descompunerea numerelor întregi în factori primi:

1.235 = 5 × 13 × 19;


134 = 2 × 67;


1.235 nu are (toți) factorii primi ai numărului 134;


1.235 nu e divizibil cu 134.

1.235 nu e divizibil cu 134.

Descompunerea numerelor întregi în factori primi

Răspuns final:

1.235 nu e divizibil cu 134.
Numerele se divid cu rest.
1.235 nu are (toți) factorii primi ai numărului 134.

E 3.152 divizibil cu 134?

Calculator online: verifică divizibilitatea numerelor

Ultimele numere verificate

Numărul 1.235 nu e divizibil cu 134. Numărul 1.235 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 134. 21 mai, 07:52 EET (UTC +2)
Numărul 726 e divizibil cu 3. Numărul 726 conține toți factorii primi ai numărului 3. 21 mai, 07:52 EET (UTC +2)
Numărul 2.112 e divizibil cu 16. Numărul 2.112 conține toți factorii primi ai numărului 16. 21 mai, 07:52 EET (UTC +2)
Numărul 130 e divizibil cu 2. Numărul 130 conține toți factorii primi ai numărului 2. 21 mai, 07:51 EET (UTC +2)
Numărul 462 e divizibil cu 2. Numărul 462 conține toți factorii primi ai numărului 2. 21 mai, 07:51 EET (UTC +2)
Numărul 18 e divizibil cu 3. Numărul 18 conține toți factorii primi ai numărului 3. 21 mai, 07:51 EET (UTC +2)
Numărul 245 e divizibil cu 5. Numărul 245 conține toți factorii primi ai numărului 5. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 324 e divizibil cu 4. Numărul 324 conține toți factorii primi ai numărului 4. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 456 e divizibil cu 2. Numărul 456 conține toți factorii primi ai numărului 2. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 48 e divizibil cu 4. Numărul 48 conține toți factorii primi ai numărului 4. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 204.430 nu e divizibil cu 3. Numărul 204.430 nu conține (toți) factorii primi ai numărului 3. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 64 e divizibil cu 4. Numărul 64 conține toți factorii primi ai numărului 4. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
Numărul 145 e divizibil cu 5. Numărul 145 conține toți factorii primi ai numărului 5. 21 mai, 07:50 EET (UTC +2)
divizibilitatea numerelor întregi, vezi mai mult...

Teorie: Ce este divizibilitatea numerelor întregi? Reguli de divizibilitate.

Divizibilitatea numerelor întregi

Să împărțim două numere diferite, 12 și 15, la numărul 4. Cănd împărțim 12 la 4 rezultă un cât = 3 și restul = 0. Atunci când împărțim 15 la 4, rezultă un cât = 3 și un rest = 3. Spunem că numărul 12 este divizibil cu 4, dar 15 nu este divizibil cu 4. Mai spunem că 4 este divizorul lui 12, dar nu este și divizorul lui 15.

În general, "a" este divizibil cu "b", dacă există un număr întreg, "n", astfel incât "a = n × b". Numărul "b" se numește divizorul lui "a" ("n" este și el divizorul lui "a").

0 este divizibil cu orice număr diferit de zero.

Orice număr "a", diferit de 0, este divizibil cel puțin cu două nunmere: cu 1 și cu el însuși - aceste numere se numesc divizori improprii.

Câteva reguli de divizibilitate

Numărul 84 este divizibil cu 4 și 3 și este divizibil și cu 4 × 3 = 12. Acest lucru nu ar fi fost adevărat dacă cei doi divizori nu erau primi între ei.

În general, dacă "a" este divizibil și cu "m" și cu "n" și cel mai mare divizor comun, "cmmdc (m; n) = 1", atunci "a" este divizibil și cu produsul lor, "(m × n)".

Stabilirea divizorilor, adică recunoașterea imediată a faptului că un număr este divizibil cu altul, este foarte folosită în procesul de simplificare a fracțiilor.

Regulile pe care le vom stabili pentru aflarea divizorilor se bazează pe faptul că numerele sunt scrise în sistemul zecimal. Multiplii de zece sunt divizibili cu 2 și 5, căci 10 se divide cu 2 și 5; multiplii lui 100 sunt divizibili cu 4 și 25, căci 100 este divizibil cu 4 și 25; multiplii de 1000 sunt divizibil cu 8, căci 1000 este divizibil cu 8. Toate puterile lui 10, la împărțirea cu 3 sau cu 9 au restul egal cu 1.

Datorită regulilor la operații cu resturi, avem la împărțirea cu 3 sau cu 9 următoarele resturi: 600 are un rest egal cu 6 = 1 × 6 (câte 1 pentru fiecare sută); 240 = 2 × 100 + 4 × 10, atunci restul va fi egal cu 2 × 1 + 4 × 1 = 6. La împărțirea unui număr la 3 sau la 9 restul va fi egal cu cel obținut prin împărțirea sumei cifrelor acelui număr la 3 sau la 9: 7.309 are suma cifrelor 7 + 3 + 0 + 9 = 19, care nu se împarte fără rest nici la 3 și nici la 9. Deci 7.309 nu este divizibil cu 3 și nici cu 9.

Toate puterile pare ale lui 10, 100, 10.000, 1.000.000 etc, la împărțirea la 11 au un rest egal cu 1, iar puterile impare ale lui 10, la impărțirea la 11, au un rest egal cu 10. În acest caz, suma alternantă a cifrelor are același rest ca și numărul. Cum se calculează suma alternantă este arătat în exemplul de mai jos.

Exemplu. 85.976: 8 + 9 + 6 = 23, 5 + 7 = 12, suma alternantă a cifrelor: 23 - 12 = 11. Deci 85.976 este divizibil cu 11.

Un număr este divizibil cu:
  • 2, dacă ultima cifră este divizibilă cu 2
  • 4, dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil cu 4;
  • 8, dacă ultimele trei cifre formează un număr divizibil cu 8;
  • 5, dacă ultima cifră este divizibilă cu 5, deci 5 și 0
  • 25, dacă ultimele două cifre formează un număr divizibil cu 25;
  • 3, dacă suma cifrelor este divizibilă cu 3;
  • 9, dacă suma cifrelor este divizibilă cu 9;
  • 11, dacă suma alternantă a cifrelor este divizibilă cu 11.