Descompunerea unui număr compus în produs de factori primi (ordonați de la mai mic la mai mare).

Calculator: descompunerea în factori primi

vezi mai mult: Numere coprime (prime între ele)


Ultimele numere descompuse

175 = 52 × 7 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
160 = 25 × 5 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
25 = 52 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
55 = 5 × 11 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
520 = 23 × 5 × 13 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
390 = 2 × 3 × 5 × 13 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
123.456.789 = 32 × 3607 × 3803 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
67 e număr prim 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
21 = 3 × 7 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
63 = 32 × 7 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
1.458 = 2 × 36 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
25 = 52 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
294 = 2 × 3 × 72 19 aug, 23:40 EET (UTC +2)
vezi mai mult... numere întregi descompuse în factori primi

Teorie: Descompunerea numerelor întregi compuse, în factori primi

Teoria fundamentală a aritmeticii spune că orice întreg mai mare decât 1 poate fi scris ca produsul unic a unu sau mai multe numere prime, mai puțin ordinea factorilor primi. 1 nu este considerat număr prim, așa că lista numerelor prime începe cu numărul 2. Dacă 1 ar fi considerat număr prim, numărul 15, de exemplu, ar putea fi descompus în două moduri diferite, ca 3 × 5 și ca 1 × 3 × 5; aceste două reprezentări ar fi considerate ca descompuneri diferite ale numărului 15 în numere prime, iar enunțul teoremei de mai sus ar trebui să fie modificat.

Descompunerea numerelor întregi este importantă pentru calcularea celui mai mare divizor comun CMMDC sau a celui mai mic multiplu comun CMMMC a două sau mai multor numere, simplificarea fracțiilor ordinare, etc.

Un număr care nu este prim poate fi descompus în factori primi:

120 = 4 × 30 = 2 × 2 × 2 × 15 = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 23 × 3 × 5

Dacă un număr este prim, el nu poate fi descompus (este divizibil doar cu 1 și cu el însuși, care se și numesc DIVIZORI IMPROPRII).

Numerele care nu se divid decât cu ele însele și cu 1, se numesc numere prime.

2 este divizibil doar cu 2 și cu 1, deci 2 este număr prim; 13 este divizibil doar cu 13 și cu 1, deci 13 este număr prim; 1 nu este considerat număr prim, așa că numerele prime încep cu numărul 2 - primul număr prim este 2, nu 1.

Exemple de numere prime (toate), până la 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97