Calculator numere prime: verifică dacă un număr e prim, descompune numere compuse în factori primi, online

Verifică dacă un număr întreg este prim sau compus. Calculator online

Ultimele numere calculate

Teorie: definiţia numerelor prime

Numerele care nu se divid decât cu ele însăşi şi cu 1, se numesc numere prime.

  • 2 este divizibil doar cu 2 şi cu 1, deci 2 este număr prim
  • 3 este divizibil doar cu 3 şi cu 1, deci 3 este număr prim
  • 5 este divizibil doar cu 5 şi cu 1, deci 5 este număr prim
  • 13 este divizibil doar cu 13 şi cu 1, deci 13 este număr prim
  • 1 nu este considerat număr prim, aşa că numerele prime încep cu numărul 2

Exemple de numere prime, până la 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

EUCLID (300 î.Hr.) a demonstrat că mulţimea numerelor prime este infinită, nu există un cel mai mare număr prim.